dokumentacja cen transferowych pożyczki

dokumentacja cen transferowych pożyczki

Poniżej znajduje się przygotowana przez nas wersja skrócona dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki w wersji polskiej (ceny transferowe / wzór dokumentacji podatkowej pożyczki / modelowa dokumentacja cen transferowych pożyczki).

Uwaga! w zakładce: produkty dla grup kapitałowych istnieje możliwość zamówienia wraz z załącznikami pełnej wersji dokumentacji pożyczki oraz najmu. Wszystkie w/w dokumentacje zawierają analizę porównawczą, dowodzącą, że transakcja została zawarta na warunkach rynkowych (benchmark study / analiza rynkowości transakcji / analiza porównawcza). Stan prawny dokumentacji: 31.12.2016.

PROSIMY O CHWILĘ CIERPLIWOŚCI - PRZY WOLNIEJSZYM POŁĄCZENIU DOKUMENTACJA ŁADUJE SIĘ KILKADZIESIĄC SEKUND.