pracujemy dla największych

pracujemy dla największych

Naszymi klientami z zakresu cen transferowych i doradztwa podatkowego są Spółki należące do jednych z największych w swoich branżach grup kapitałowych na rynku krajowym i międzynarodowym (por. dział referencje).