zasady współpracy

zasady współpracy

Bezpieczeństwo

Wszystkie usługi świadczone przez Kancelarię Taxoffice24 nadzorowane są przez doradcę podatkowego, podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu. 

 

Poufność

Wszystkie osoby biorące udział w jakichkolwiek pracach realizowanych przez Kancelarię na rzecz Klientów mają podpisaną z Kancelarią KLAUZULĘ O ZACHOWANIU POUFNOŚCI DANYCH, zabraniającą ujawniania komukolwiek, jakichkolwiek informacji i dokumentów pozyskanych od Klientów Kancelarii.

 

Profesjonalizm działania

Pragniemy Państwa poinformować, że w trakcie długoletniej praktyki jako doradca podatkowy prace na rzecz Klientów realizowane bądź nadzorowane przez Iwonę Lulkiewicz nie doprowadziły do powstania w/w szkody. Jednocześnie z informacji uzyskanych od Klientów wiemy, że przygotowane dokumentacje, po ich weryfikacji dokonanej w trakcie kontroli, zostały zaakceptowane przez organy podatkowe (zaakceptowane zostały zarówno dokumentacje jak i uzasadnienie rynkowości transakcji, tj. analiza porównawcza dokonana przez Kancelarię).

 

Jasność przekazu

Tym do czego dążymy w naszej pracy z Klientem jest jasność przekazu udzielanych mu porad podatkowych i sporządzanych dokumentów. Jesteśmy przekonani, że wszystko co można jasno pomyśleć da się też jasno powiedzieć i napisać w taki sposób by było jednoznaczne i zrozumiałe dla Spółki (dosłowny cytat: Teza 4.116 "Cokolwiek da się w ogóle pomyśleć, da się jasno pomyśleć. Co się da powiedzieć, da się jasno powiedzieć" w: L. Wittgenstein, Traktat Logiczno-Filozoficzny, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997). Unikamy przedstawiania Klientowi wielu opcji w nadziei, że sam dokona wyboru, która z nich jest właściwa. W zamian za to staramy się natomiast wskazać prawidłowe - z punktu widzenia zasad wykładni teksów prawnych - rozwiązanie, oparte na stanowisku doktryny i sądowej wykładni.

 

Zasady współpracy z Klientem

Jesteśmy przekonani, że podstawą efektywnej pracy jest dobra atmosfera zarówno wewnątrz Zespołu realizującego projekt jak i w trakcie wszystkich kontaktów z Klientem. Dlatego też przyjęliśmy jako zasadę utrzymywanie bardzo dobrych kontaktów z osobami ze Spółki, z którymi kontaktujemy się w trakcie realizacji zleceń. Jest to możliwe dzięki stworzeniu spokojnej i miłej atmosfery pracy z Klientem, opartej na zrozumieniu i zaufaniu oraz przekazywaniu bardzo jasnych i jednoznacznych informacji współpracującym z nami osobom.

 

Komunikacja

Część naszych Klientów to Spółki z Poznania bądź okolic, część z Warszawy, Gdańska czy Szczecina. Standardowo jednak sposobem komunikacji, niezależnie od tego gdzie nasi Klienci się znajdują jest kontakt mailowy lub telefoniczny. Wizytę w Spółce planujemy natomiast jedynie wówczas gdy projekt tego faktycznie wymaga bądź takie jest życzenie Spółki. Staramy się większość prac realizować w biurze Kancelarii wiedząc, że standardowo praca u Klienta dezorganizuje bieżące prace osób zaangażowanych przez Spółkę w dany projekt.

 

Czas pracy

Standardowo czas pracy Kancelarii to godziny od 8:00 - do 17:30 (tel. 533 074 148). Dodatkowo doradca podatkowy jest do Państwa dyspozycji w godzinach od 10:00 - do 20:00 (tel. 668 074 147). Dla stałych Klientów Kancelarii zlecenia mogą być realizowane w trybie "przyspieszonym", również w trakcie weekendów i późnych godzin wieczornych.

 

Koszty dodatkowe/ceny transferowe

W trakcie projektów z zakresu cen transferowych Klienci Kancelarii nie ponoszą kosztów dojazdów pracowników Kancelarii do Klienta:
  • koszt projektu dla Spółki z WrocławiaWarszawy, Krakowa czy Gdańska to zatem wyłącznie cenia usługi ustalonej w oparciu o ilość dokumentacji podatkowych wchodzących w jego zakres;
  • bez powiększania go o koszty dodatkowe poniesione przez Kancelariię na dojazd do Spółki mającej siedzibę poza Poznaniem.

 

Honorarium

Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby rozliczeń poszczególnych rodzajów usług:

  • ceny transferowe - wycena w oparciu o ilość dokumentacji cen transferowych wchodzących w zakres projektu
  • hot-line - wycena wg stawki godzinowej (im większy limit miesięczny tym niższa cena, niewykorzystane w danym miesiącu godziny "bezterminowo" przechodzą na miesiąc następny - to znaczy "nie znikają" po "jakimś" czasie)
  • opinie podatkowe - wycena indywidualna w zależności od rodzaju opinii (ilość godzin potrzebnych na jej sporządzenie razy stawka godzinowa)
  • audyt podatkowy - wycena w zależności od zakresu audytu
  • reprezentacja Klienta - częściowo na bazie success fee, częściowo stawki godzinowej 

 

Wszystkie ceny podlegają negocjacjom.