warunki korzystania z serwisu

warunki korzystania z serwisu

Wszystkie zamieszczone na stronie Taxoffice24 informacje oraz otrzymane od Kancelarii za pomocą drogi mailowej bądź w jakikolwiek inny sposób dokumenty (w tym dokumentacje cen transferowych, prezentacje), opinie, informacje itd. są własnością Kancelarii, mają wyłącznie charakter informacyjno-marketingowy i nie stanowią porady ani jakiejkolwiek innej usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Oznacza to, że do momentu podpisania odpowiedniej Umowy pomiędzy Kancelarią a Spółką odpowiedzialność za wykorzystanie informacji i otrzymanych od Kancelarii dokumentów spoczywa na Spółce.

 

Jednocześnie bez zgody Kancelarii rozpowszechnianie na cele inne aniżeli potrzeby danej Spółki bądź wykorzystywanie w celach osiągania korzyści finansowych otrzymanych od Kancelarii jakichkolwiek dokumentów (w tym otrzymanych dokumentacji cen transferowych, prezentacji szkoleniowych itd.) i informacji jest niezgodne z prawem.