sklep z dokumentacjami TP (ważne do 2016-12-31)

sklep z dokumentacjami TP (ważne do 2016-12-31)

dokumentacja cen transferowych
dokumentacja cen transferowych dla transakcji pożyczki
dokumentacja cen transferowych
dokumentacja cen transferowych dla transakcji najmu

 

Dla Spółek wchodzących w skład GRUP KAPITAŁOWYCH (nieprowadzących działalności konkurencyjnej do Kancelarii) przygotowaliśmy PEŁNE WERSJE dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki oraz najmu. Cena za dokumentację wynosi 200 PLN/netto. Po podaniu podstawowych informacji nazwy grupy oraz maila firmowego osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki (w tym: prezesa, dyrektora finansowego, głównego księgowego, pełnomocnika Spółki, nie są jednak realizowane zamówienia na ogólnodostępne serwery pocztowe typu: gmail, wp, onet, o2 itp.) możliwe będzie złożenie zamówienia a następnie przesłanie Państwu:

  • pełnych wersji dokumentacji cen transferowych dla wybranej przez Państwa transakcji (najmu, pożyczki bądź obydwu z nich)
  • przygotowanych dla każdej dokumentacji Załączników.

Dodatkowo poza elementami obowiązkowymi wynikającymi z ustawy CIT, otrzymane przez Państwa dokumentacje podatkowe oparte zostaną na Wytycznych OECD i zawierać będą analizę porównawczą (benchmark study / analiza rynkowości) uzasadniającą rynkowość dokumentowanej transakcji.

Stan prawny dokumetnacji 31.12.2016.

Dokumentacje podatkowe dla transakcji najmu oraz pożyczki, które możecie Państwo otrzymać dokonując zamówienia na niniejszej stronie, zostały przez nas przygotowane „od zera”, specjalnie na użytek strony internetowej taxoffice24. Oznacza to, że sama transakcja najmu oraz pożyczki, jak i podmioty biorące w niej udział, zostały „stworzone” przez nas (tj. nie pochodzą z żadnego z projektów realizowanych przez Kancelarię). Realna jest natomiast rzeczywistość, w której wspomniane podmioty realizują dokumentowaną transakcję, co jest zamierzone z uwagi na to, że zwiększa czytelność dokumentacji cen transferowych, które Państwo otrzymujecie.

 

Ufamy, ze przygotowane przez nas dokumentacje ułatwią Państwu samodzielne przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla tego typu transakcji, stanowiąc dla nich wzorzec (przykład dokumentacji podatkowej). Udokumentowane przez nas transakcje najmu i pożyczki wybrane zostały nieprzypadkowo. Są one bowiem tak powszechne, że uznaliśmy ich potencjalną przydatność niemal dla każdej grupy kapitałowej planującej samodzielne sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

 

Wcześniej, przed ZAMÓWIENIEM pełnych wersji dokumentacji, mogą Państwo zapoznać się z ich SKRÓCONĄ WERSJĄ, tj. zawierającą ukryty tekst, którego nie zawierają oczywiście pełne wersje dokumentacji

 

 

WAŻNA INFORMACJA !

Na wskazane przez Państwa konto mailowe zostaną wysłane WYŁĄCZNIE DOKUMENTACJE I ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE WYRAŹNIE PAŃSTWO WSKAŻĄ. NIE BĘDĄ NATOMIAST BEZ PAŃSTWA WYRAŹNEJ I JEDNOZNACZNEJ PROŚBY PRZESŁANEJ OSOBNYM MAILEM NA ADRES KANCELARII WYSYŁANE ŻADNE INNE MATERIAŁY TAKIE JAK MATERIAŁY REKLAMOWE, INFORMACYJNE, OFERTY, ALERTY ITP. ITD.

 

JEDNOCZEŚNIE ROZPOWSZECHNIANIE OTRZYMANYCH OD KANCELARII DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH BEZ ZGODY KANCELARII NA CELE INNE ANIŻELI POTRZEBY DANEJ SPÓŁKI, KTÓRA DOKUMENTACJĘ OTRZYMAŁA BĄDŹ WYKORZYSTYWANIE TYCHŻE DOKUMENTACJI W CELACH OSIĄGANIA KORZYŚCI FINANSOWYCH NARUSZA PRAWA AUTORSKIE KANCELARII TAXOFFICE24, KTÓRA PO PRZESŁANIU PAŃSTWU DOKUMENTACJI POZOSTAJE NADAL ICH PRAWNYM WŁAŚCICIELEM.