płyta CD

płyta CD

Po przesłaniu Spółce do akceptacji draftów dokumentacji cen transferowych i ustaleniu ostatecznej wersji dokumentacji Klient otrzymuje płytę CD bądź DVD (w zależności od decyzji Spółki) zawierającą:

  • sporządzone dokumentacje cen transferowych zrealizowane w ramach prowadzonego projektu;
  • załączniki przygotowane do każdej dokumentacji, w zależności od dokumentowanej transakcji, np.:
    • kalkulacje dot. dokumentowanej transakcji w wersji Excel (możliwe do edycji przez Spółkę) przygotowane przez Kancelarię
    • umowy będące podstawą transakcji
    • przykładowe faktury
    • dokumenty/analizy potwierdzające rynkowość transakcji

 

 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty (dokumentacje i załączniki) są uporządkowane na płycie CD/DVD w zalinkowanej tabeli stanowiącej spis treści dla wszystkich zrealizowanych w ramach danego projektu dokumentacji  - umożliwia to bardzo szybkie odszukanie interesującego Państwa dokumentu (por. tabelę powyżej).

 

Dodatkowo przygotowana przez nas płyta CD/DVD jest zindywidualizowana w odniesieniu do każdego Klienta, poprzez przygotowany wyłącznie dla niego projekt okładki oraz samej płyty (por. przykład okadki powyżej).