kim jesteśmy

kim jesteśmy

Zespół Taxoffice24 to grupa - doświadczonych w prowadzeniu projektów z zakresu cen transferowych - ekonomistów, bankowców i informatyków kierowanych przez doradcę podatkowego, Iwonę Lulkiewicz właściciela Kancelarii, która posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z cen transferowych dla krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych.

 

Iwona Lulkiewicz

Iwona Lulkiewicz (www.linkedin.com/in/iwonalulkiewicz) jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała również absolutorium z Filozofii. Ukończyła podyplomowe studia z Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz podyplomowe studia z zakresu Podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W lutym 2006r. uzyskała tytuł doradcy podatkowego (nr licencji 10408).

 

Ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła kierując (od lutego 2009r.) Kancelarią Taxoffice24, a wcześniej pracując w Departamencie Doradztwa Podatkowego BDO Numerica S.A. na stanowisku menadżera podatkowego i trenera BDO, w kancelarii prawnej oraz w referacie podatków pośrednich Izby Skarbowej w Poznaniu (głównie: rozpatrywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych oraz UKS i przygotowywanie decyzji organu II instancji).

 

Jako menadżer BDO kierowała dwoma zespołami realizującymi projekty z zakresu: 

1) cen transferowych;

2) oraz doradztwa podatkowego, w tym głównie VAT, CIT oraz fuzji i podziałów (due diligence, audyty podatkowe, bieżące doradztwo itp.);

3) jednocześnie współpracując w zakresie weryfikacji prowidłowości rozliczeń podatkowych z biegłymi rewidentami, prowadzącymi audyty finansowe dla klientów BDO (w przeważającej mierze spółek giełdowych).

 

Iwona jest również wykładowcą specjalizującym się w cenach transferowych, podatku VAT, procedurze podatkowej (por. dział: szkolenia), zagadnieniach dotyczących rozliczeń podatkowych startupów (por. studia podyplomowe UAM Właściciel Produktu (Product Owner) www.ceg.amu.edu.pl/index.php/pl/product-owner-kadra) oraz autorem publikacji m.in. z zakresu VAT, ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych.