ceny transferowe

ceny transferowe

Usługi Kancelarii skierowane są w głównej mierze do podmiotów powiązanych (por. dział REFERENCJE) wchodzących w skład krajowych bądź międzynarodowych grup kapitałowych. Zasadniczym produktem oferowanym tego rodzaju podmiotom są dokumentacje cen transferowych, realizowane w ramach projektów transfer pricing

 

Z reguły są to projekty polegające na przygotowaniu dla Spółki od kilkunastu do kilkudziesięciu dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi (największy z projektów prowadzonych przez Kancelarię obejmował sporządzenie ponad 90 dokumentacji cen transferowych). 

 

Po ustaleniu wspólnie z Kancelarią ilości transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu (temu służą przygotowane przez nas tabele, o których wypełnienie prosimy Klienta) Spółka otrzymuje ofertę cenową. Cena dokumentacji cen transferowych uzależniona jest w głównej mierze od:

1) ilości dokumentacji realizowanych w ramach danego projektu cen transferowych,

2) rodzaju dokumentacji tj. tego czy:

  • do danej transkacji Kancelaria będzie sporządzała analizę rynkowości transkacji (tzw. wersja dokumentacji z analizą porównawczą - celem tak przygotowanej dokumentacji jest ochrona Spółki przed jakimkolwiek doszacowaniem dochodu ze strony organów podatkowych - co nie zawsze ale w większości przypadków jest możliwe między innymi z uwagi na zastosowane korekt wynikających z warunków porównywalności oraz kompensaty z innymi transkacjami),
  • czy też dokumentacja nie będzie zawierała analizy rynkowości transakcji, która w świetle przepisów podatkowych nie jest obowiązkowa (tzw. wersja podstawowa dokumentacji, która chroni Spółkę przed zastosowaniem przez organy podatkowe karnej stawki podatku w wysokości 50%),

3) rodzaju dokumentowanej transkacji. 

Ceny podlegają negocjacjom oraz rabatom (por. dział: zasady współpracy).

Projekty z zakresu cen transferowych moga być również realizowane w ramach bieżącego doradztwa podatkowego.

 

Wersja dokumentacji z analizą porównawczą sporządzona przez Kancelarię oparta jest na Wytycznych OECD i poza elementami obowiązkowymi (chroniącymi Spółkę przed 50% podatkiem) zawiera dodatkowe argumenty, wyjaśnienia i kalkulacje (analiza porównawcza / benchmarking), które bronią Spółkę w ewentualnym sporze z organami podatkowymi (por. przykładowe dokumentacje cen transferowych dział: PRODUKTY DLA GRUP KAPITAŁOWYCH, wersja skrócona dokumentacji, wersja pełna dokumentacji - które można zamówić w zakładce produkty dla grup kapitałowych)

 

Realizując projekt w ramach współpracy z naszą Kancelarią Spółka otrzymuje jednocześnie bardzo precyzyjnie przygotowany wzorzec pozwalający jej w przyszłości na samodzielne przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

 

Po realizacji projektu standardowo dokumentacje cen transferowych wraz z kalkulacjami oraz pozostałymi, przygotowanymi do danej transakcji przez Kancelarię, załącznikami są przekazywane Spółce na płycie DVD lub CD (w zależności od życzenia Klienta i wielkości danych - por. "płyta CD"). W ten sposób w sytuacji kontroli organów podatkowych wszystkie zgromadzone w trakcie trwania projektu istotne dokumenty stanowiące załączniki do dokumentacji są bardzo łatwo dostępne.

 

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

mail: iwona.lulkiewicz@taxoffice24.com.pl

tel. kom. Iwona Lulkiewicz: 668 074 147